Váš špecializovaný podnik na likvidáciu odpadu v Salzburgu

Bez ohľadu na to, či ide o likvidáciu odpadu alebo spracovávanie železných kovov, neželezných kovov papiera a rôznych plastov – Pieringer Group je vašou kontaktnou osobou s medzinárodnými skúsenosťami.

Špecializujeme sa na medzinárodnú logistiku v odvetví exportu odpadov a spolupracujeme s rôznymi podnikmi z priemyslu a odpadového hospodárstva. Náš podnik získal v posledných rokoch renomé ako odborník v oblasti likvidácie odpadov a spracovávania druhotných surovín. Pokiaľ ide o export a import odpadov a obchod so surovinami, sme schopní zaujať pozíciu v celej Európe.

Čítať ďalej

Medzinárodná logistika pre budúcnosť odpadového hospodárstva - Pieringer Group, váš kompetentný odborník, pokiaľ ide o likvidáciu odpadov.

Naša skupina pôsobíme v odvetví obchodu s druhotnými surovinami v 16 európskych krajinách aj v ázijskom regióne. Vďaka tomu pokrývame všetky najdôležitejšie toky tovaru v odvetví recyklácie (železné kovy, neželezné kovy, plast, drevo, papier). Postupom času sme nabrali obšírne vedomosti a v súčasnosti patríme medzi najdôležitejších partnerov, pokiaľ ide o notifikáciu exportov odpadov v Rakúsku.

Ako vierohodný partner, Pieringer Gruppe zodpovedá za likvidáciu odpadov, recykláciu a spracovávanie druhotných surovín pre vašu konkurenčnú prevahu.

Počas spolupráce s naším podnikom sa môžete vždy spoľahnúť na solídnu akosť. Je jedno, či sa to týka klasickej likvidácie odpadov, odstraňovania problematických surovín a nebezpečných odpadov alebo spracovávania odpadov z rôznych surovín, ako sú veľkorozmerné odpady aleboopotrebované pneumatiky na alternatívne palivá – venujeme veľkú pozornosť obchodným vzťahom založeným na vzájomnej dôvere.

Rozsiahle skúsenosti pri likvidácii odpadu a obchode so surovinami, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Likvidácia odpadu a spracovávanie rôznych priemyselných odpadov na medzinárodnej aréne vyžaduje know-how a patričný prieskum trhu. Pieringer Group vášmu podniku ochotne pomôže aj vo veci likvidácie odpadov alebo predaja druhotných surovín. Položte nám otázku online – náš tím ochotne pomôže.