Oznámení v případě vývozu odpadů

Jako součást Pieringer Group, I.S.G.  Industrieservice und Sanierungs GmbH je současně prvním kontaktem v otázce vhodného oznámení odpadů a různých  vývozních procesů v Rakousku.

Už v 1998 roku Pieringer Group založila I.S.G., Industrieservice und Sanierungs GmbH, jako samostatnou společnost GmbH, která měla za účel zaměřit se na dvě vývozní oblasti, čili mezinárodní utilizaci odpadů a odstraňování zestárlých znečištění. Díky tomu můžeme včasně reagovat na globalizaci v oblasti utilizace odpadů a odstraňování problematických surovin a nebezpečných odpadů.

Díky prvnímu oznámení v oblasti odpadů z Rakouska do Německa v roce 1998, I.S.G. byl průkopníkem v oboru vývozu odpadů.

V případě vývozu podléhajícího oznámení opadů, takových jako utilizace nebezpečných surovin (utilizace azbestu, atp.) je požadováno zvláštní povolení dle Nařízení EU tykajícího se dopravy odpadů 1013/2006 ve vyvážejícím státu a státu dovozu. V špičkových okamžicích jsme deponovali v rakouském Ministerstvu ochrany životního prostředí kolem 10 mln eur pro zabezpečení vývozu odpadů!

 

Přebíráme celý proces oznámení Vaších odpadů pro účely zahraniční utilizace odpadů a tím i nabízíme řešení spjata s přejetím zodpovědnosti a povinností "přímo na místě nakládky" (spolu s poskytováním finanční záruky). 

Oznámení „turn-key“ od I.S.G. nevyžaduje od Vás už žádnou námahu jako normální utilizace smetí ve státu.

Na přání zákazníka poskytujeme i poradenství v oboru oznámení. Můžeme nabídnout následující služby na tomto poli:

  • Volba vhodného zahraničního zařízení pro zpracování
  • Podání žádosti na oznámení
  • Kontakt s úřadem
  • Správní vedení a dohled procesu oznámení
  • Ukončení oznámení

NENABÍZÍME: Finanční záruku za třetí osoby před úřady!

Velmi radí Vám zpřístupníme naše mnohaleté know-how v oboru oznámení a mezinárodní utilizace odpadů.

Ať chcete utilizovat stavební suť nebo zajímáte se o zpracování elektronického šrotu - PAV má zkušenost, která v oblasti odstraňování odpadů umožňuje nabídnout Vám pestrou škálu služeb až na oznámení pro vývoz odpadů. Domluvte si termín setkání a dozvíte se více o utilizaci odpadů a jejich zpracování během nezávazného rozhovoru.