Takovým způsobem se provádí vhodnou utilizaci dřevěných železničních pražců

Utilizace starých železničních pražců, obdobně jako i v případě utilizace jiného kontaminovaného dřeva, podléhá přísným regulacím.

Pokud chcete utilizovat velké množství železničních pražců, jste u nás na správném místě, jsme vedoucí rakouský podnik v oboru zpracování a utilizace železničních pražců. Udělali jsme si v Evropě jméno uznaného a vysoce kvalifikovaného poskytovatele služeb v oblasti utilizace železničních pražců.

V případě utilizace dřeva, zpracování starého dřeva a utilizace starých železničních pražců, vsaďte na důvěryhodného partnera - I.S.G. Industrieservice und Sanierungs GmbH, součast Pieringer Group.

V Rakousku existuje jen omezené množství možnosti zpracování kontaminovaného dřeva. Dodatečně staré železniční pražce, jako nebezpečný odpad, podléhají deklaraci EWC 170204 a tím i zvláštním povinnostem spjatým s označením a hlášením. Už dávno jsme se informovali ve věci evropských řešení tykajících se utilizace starého dřeva a díky tomu můžeme Vám nabídnout zpracování a prodej železničních pražců v Evropě a dlouholetou zkušenost v oblasti  utilizace dřeva.

Správná utilizace dřeva ze starých železničních pražců – rychle a snadno.

Náš kvalifikovaný tým utilizace dřeva je Vám k dispozici ve věci vývozu podléhajícího oznámení železničních pražců a odborné utilizace železničních pražců. Zpravidla náš podnik plní úlohu osoby provádějící oznámení a nabízí stejným zákazníkům během utilizace dřeva a železničních pražců řešení obsahující přechod rizik a poviností "na místě" (společně s předložením zabezpečení). Zodpovídáme tak v rámci utilizace starých dřevěných železničních pražců před Vámi za oznámení „turn-key“, spolu s provedením dopravy dřeva na místo určení. Díky tomu  zpracování a utilizace železničních pražců nevyžaduje od Vás žádné náklady, jak je tomu v případě klasické  utilizace dřeva ve státě.

 

Jako firma z mezinárodní zkušeností byli bychom moc radí, pokud bychom mohli nabídnout Vám odběr a zpracování v celé Evropě následujících surovin:

  • Sploštěné železniční pražce = železniční pražce bez železa
  • Úplné železniční pražce = železniční pražce s železem (kolíčky a desky)
  • Impregnovány olejem stěženě a obdobné odpady (např.: parkety)

Specialista v oboru utilizace dřeva a zpracování starých železničních pražců - I.S.G. Industrieservice und Sanierungs GmbH nebo PAV Pieringer Abfall Verwertung GmbH.

Vyzkoušete jak děláme byznys – jmenovité s jakostí stísknutí ruky. Naším cílem jsou dlouhodobé obchodní styky zpevněné vzájemnou důvěrou. Kontaktujte nás online – naš tým zodpoví všechny Vaše otázky z oblasti zpracování železničních pražců nebo utilizace dřeva a předvede Vám přesné náklady utilizace železničních pražců. Čekáme na Vaši poptávku!