Suroviny

Jako podnik, který se zabývá recyklací a utilizační závod jsme ve vhodnou chvíli přizpůsobili naši koncepci činnosti k postupující globalizaci branže utilizace odpadů, zpracování odpadů a obchodu s surovinami a s druhotnými surovinami. Utilizace smetí a zpracování různých průmyslových odpadů na mezinárodním trhu vyžaduje  know-how a dobrou znalost trhu –v této otázce se rádi s Vámi rozdělíme o naši mnohaletou zkušenost v každé oblasti spjaté s hospodařením s odpady. Malý výňatek portfolia našich služeb – další informace najdete u jednotlivých surovin:

Kontaktujte nás mailově nebo telefonicky, rádi Vám poradíme!