Řešení v oblasti utilizace a zpracování železných kovů

Dlouhá léta zkušeností s prodejem železného šrotu (železné kovy) pocházejícího z průmyslu, podnikání a z třídění domovních odpadů.

Pieringer Group získal pevnou pozici na evropském trhu v oblasti zpracování železného šrotu a utilizace. Zabýváme se recyclingem, sběrem a prodejem každé kvality a všech druhů železných kovů, takových jako železný šrot a ocelový šrot.

Třídení, zpracování, přetvoření, prodej a klasifikace všech druhů železných kovů v Pieringer Group, nejlepší partner v oblasti zpracování železného šrotu.

Likvidace odpadů je povinností v obchodu s železným šrotem a ocelovým šrotem pocházejícími z třídění domovních odpadů nebo pocházejících z zařízení MBA. Máme pojištění v rozsahu úvěrové ochrany a jsme pojištění v různých hospodářských informačních kancelářích na 200.000 eur a více. Díky tomu naši zákazníci můžou se cítit bezpeční, rovněž v případě drahých surovin nebo druhotných surovin, takových jako ocelový šrot a můžou klidně jednat o "více než jedné nakládce".

Ve věci zpracování železného kovu můžete se spolehnout na profesionálního a zkušeného partnera - PAV Pieringer Abfall Verwertung GmbH

Rádí provedeme pro Vás zkušební nakládku železného šrotu, ocelového šrotu, šrotu ze slévárny nebo elektronických odpadů. Radí pro Vás provedeme utilizaci (spolu s dopravou) následujících surovin:

 

Železný šrot – např.:

  • E1 Lehký šrot získaný zpět z oceli řezaný < 6 mm tloušťky
  • E3 Těžký šrot  získaný zpět z oceli řezaný < 6 mm tloušťky
  • E6 Lehký technologický šrot z oceli < 3 mm tloušťky -  paketován
  • E8 Lehký ocelový šrot < 3 mm tloušťky – úpraven pro přímé použití jako surovina
  • E40 Rozdroben ocelový šrot
  • E46 Rozdroben šrot vzniklý spalováním smetí
  • Šrot MBA
  • Elektronické odpady

Profesionální utilizace odpadů a zpracování druhotných surovin

Máte zájem o obchod s surovinami nebo nákup železného šrotu nebo elektronických odpadů? Pokud ano, zašlete nám poptávku. Náš tým zodpoví veškeré otázky a rád poradí.