Pieringer Group – Vaš kvalifikovaný poskytovatel služeb v oblasti vývozu odpadů

Jako utilizační podnik nabízíme Vám své služby pro průmysl a zároveň pro kolegy z branže na státních a mezinárodních trzích.

Jsme schopní se umístit pro vývoz a dovoz odpadů a obchod s surovinami po celé Evropě. Současně působíme v branži obchodu s druhotnými surovinami v 16 evrospkých zemích a v regionu Asie. Díky tomu kryjeme všechny nejdůležitější průtoky zboží v branži recyclingu (železné kovy, neželezné kovy, umělá hmota, dřevo, papír).

Profesionální utilizace odpadů a mezinárodní obchod s druhotnými surovinami

Sestavení naší přes dvacetileté historie firmy v hospodaření s odpady a vývozu odpadů a zpracování druhotných surovin:

  • 1996 Založení jednoosobové firmy Christian Pieringer (CIP) (soustředění na utilizaci odpadů v Rakousku) 
  • 1998 Založení I.S.G. Industrieservice und Sanierungs GmbH
  • 2005 Přetvoření CIP do GmbH – PAV Pieringer Abfall Verwertung GmbH 
  • 2007 Zahájení činnosti v obchodu s druhotnými surovinami
  • 2009 – dnes: Zdokonalování evropských řešení v oboru utilizace
  • 2009 Založení Pieringer d.o.o. in Slovensko
  • 2014 Založení firem v České republice, Polsku a Německu a registrace firmy v Itálii.

V branži hospodaření s odpady (PAV) a utilizace zestárlých znečištění (I.S.G.) těšíme se velkým uznáním. Abychom mohli nabízet naším obchodním partnerům maximální právní bezpečí během utilizace odpadů a obchodu s druhotnými surovinami, od let zastupujeme zájmy jako člen státních a mezistátních organizací v oblasti utilizace.

Ať se jedná o utilizaci smetí nebo obchod s druhotnými surovinami – působíme nadnárodně pro Vaš náskok nad konkurencí.

Naším cílem je záruka dodávek, kvality a ceny a dlouhodobé obchodní styky, se vzájemnou důvěrou jako jejich základem – vedení obchodů s jakostí stisknutí ruky. Pečlivé zacházení s životním prostředím je pro nás důležité, proto spolupracujeme s partnery, kterí dodržují pravidla hry platná pro  utilizaci smetí a zpracování odpadů. Pravidelně se podrobíme odborným certifikacím, abychom dosvědčili naše vysoké standardy.

Můžete se spoléhnout na naši zkušenost v odstraňování odpadů a zpracování druhotných surovin.

Chcete se dozvědět více o našem podniku, o recyclingu umělých hmot, utilizaci odpadů nebo ostatních věcech? Pokud ano, kontaktujte náš tým – radí domluvíme termín osobního setkání.