Utilizace odpadů – děláme to místo Vás!

Pieringer Group nabízí komplexní utilizaci nebezpečných a bezpečných odpadů v tuzemsku a v zahraničí.

Tíha snížování nákladů na straně států s nízkou hladinou odměňování nutí podniky k úsporám– také v oblasti utilizace odpadů. Díky naši vědě v oboru utilizace smetí chceme zvýšit Vaši konkurenceschopnost – samozřejmě se splněním všech zákonných požadavků – udržet Vaše náklady spjaté s hospodařením s odpady na co možno nízké úrovni.

Cenově výhodná utilizace problematických surovin nebo ostatních odpadů na místě ve Vašem utilizačním podniku.

Náš kvalifikovaný tým zabývající se utilizací smetí nebo logistikou utilizace předvede individuální vhodná řešení. Záruka dodávek, kvality a ceny a zákazníkovo potěšení jsou pro nás, od klasické utilizace odpadů až na odstraňování zvláštních smetí, nejvyšší priority. V obráběcích zařízeních Vaše odpady podlehnou termickým, fyzickým, chemickým a biologickým technikám zpracování, s ohledem na ochranu žívotního prostředí a předpisy zákona a budou utilizované nebo podniknou recyclingu.

Cenově výhodné a komplexní řešení pro Vaši hospodaření s odpady – utilizaci smetí pomocí Pieringer Group

Nevelká ukázka z portfolia naších služeb v oblasti utilizace odpadů nebo odstraňování škodlivých  surovin:

 • Kontrola možností přetvoření a utilizace spolu s navrhováním recyklačních procesů Vaších zbytků nebo odpadů a integrace s existujícími recyklačními procesy
 • Tvorba úplné utilizační logistiky a přepravní dokumentace včetně provadění doprav na místo určení.
 • Tvorba koncepce hospodaření s odpady
 • K dispozici specialista v oboru odpady

Nebezpečné odpady – utilizace a odstraňování

 • Neorganických kalů / filtračních koláčů
 • Olejového kalu / filtračních koláčů např. po čištění nádrže
 • Mastných výrobních prostředků (odpadů z autoservisů a z čerpacích stanic)
 • Výrobních prostředků obsahujících rozpouštědla
 • Zemních vykopávek, kontaminované půdy
 • Železniční podsýpky
 • Kalu z láků a barev
 • Starých olejů 
 • Odlučovačů oleje
 • Emulzí
 • Rozpouštědel / směsí vody s rozpouštědly 
 • Kamen s nádrží na noc / lednicí / zářivek
 • Nemocničních odpadů
 • Odpadů specifických pro výrobu 
 • Procesních vod/ průmyslových kanalizačních kalů 
 • Kyselin a louhu / mořidel

Bezpečné odpady – služby spjaté s utilizací

 • Utilizace odpadů z výroby umělých hmot
 • Utilizace odpadů papírenského průmyslu
 • Utilizace / zpracování domacích a průmyslových odpadů
 • Utilizace starého dřeva a železničních pražců
 • Utilizace písku ze slévárny
 • Utilizace sutě
 • Utilizace sedimentu z odpadních vod / kompostování sedimentu z odpadních vod
 • Utilizace organického sedimentu ze zařízení na bioplyn
 • Utilizace elektronických odpadů
 • Utilizace smíšených umělých hmot z mechanického zpracování

Ať se jedná o zpracování domovních odpadů nebo utilizaci nebezpečných odpadů – jsme Vaším partnerem v oblasti hospodaření s odpady, na kterého lze se spolehnout.

Ať plánujete utilizovat stavební suť nebo elektronické odpady – v oboru utilizace, recyclingu, odstraňování zvláštních odpadů a utilizace ostatních odpadů, volba Pieringer Group byla tou správnou. Náš tým ochotně Vás podporuje v oboru zpracování nebo utilizace odpadů – pošlete nám e-mailovou zprávu nebo nás kontaktujte telefonicky, radí Vám poradíme!