Zahájte novou etapu a začněte s recyclingem papíru

Papír patří k surovinám, které ideálně se nechávají podrobit recyclingu - z makulatury je možno vyrobit hodně produktů.

Makulatura činí 70% podílů mezi nejdůležitějšími surovinami do výroby nového papíru. Denně využíváme významné množství makulatury, které jako druhotná surovina pro papírenský průmysl může mít velkou úlohu pro ochranu přírozených surovin.

Sběr makulatury je pro mnohé podniky a domácnosti povinný - z této suroviny vznikají v následku recyclingu nové produkty.

Recycling papíru a sběr makulatury nemají dlouhou historii. Na začátku 80. let začato v Rakousku první činnosti v oblasti sběru makulatury a recyclingu papíru. Jinak než v případě utilizace papíru, čili jednoduché utilizace této hodnotné suroviny, z papíru podrobeného recyclingu vznikají produkty jako noviny nebo kartóny.

Obchod s makulaturou a recycling papíru se současně nacházejí v hluboké restrukturizaci.

V přímém srovnání s recyclingem papíru a utilizací papíru nebo makulatury vidíme dnes ziskovnější druhy činností a zamýšlíme teprve v roce 2016 provést opětovné hodnocení obchodu s makulaturou. Můžeme Vám nabídnout služby, takové jako recycling a utilizace papíru resp. v případě následujících druhů papíru:

  • Smíšený papír
  • Noviny
  • W52 – opotřebovaná vlnitá lepenka
  • Zboží s odběrem z domácností
  • Multitisk
  • Opotřebované etikety z nápojového průmyslu
  • Vrstvový papír (tetrapak, svazky, atd.)

Celý svět utilizace a zpracování druhotných surovin pod jednou střechou - Pieringer Group, Vaš utilizační podnik v Evropě.

Pieringer Group podporuje Vás nejen v utilizaci papíru a jeho recyclingu – radí pomůžeme Vám rovněž s utilizací určitých druhotných surovin, takových jako stavební odpady, hliníkové piliny nebo velkorozměrné smetí. Prosíme o přímý kontakt s naším týmem – těšíme se na to, že Vám budeme moci poradit.