Vaš specialistický utilizační podnik v Salzburgu

Ať se jedná o utilizaci smetí nebo zpracování železných kovů, neželezných kovů, papíru a ružných umělých hmot - Pieringer Group je pro Vás kontaktní osobou s mezinárodní zkušeností.

Zaměřujeme se na mezinárodní logistiku v branži vývozu odpadů a spolupracujeme s různými podniky z oblasti průmyslu a  hospodaření s odpady. Náš podnik získal v posledních letech dobrou pověst jako odborník v oblasti utilizace odpadů a zpracování druhotných surovin. Jsme schopní se umístit pro  vývoz a dovoz odpadů a obchod s surovinami po celé Evropě.

Čti více

Mezinárodní logistika pro budoucnost hospodaření s odpady - Pieringer Group, Vaš kompexní specialista v oboru utilizace.

Naše  skupina působí v branži obchodu s druhotnými surovinami v 16 evropských zemích a v regionu Asie. Díky tomu kryjeme všechny nejdůležitější průtoky zboží v branži recyclingu (železné kovy, neželezné kovy, umělá hmota, dřevo, papír). V průběhu doby jsme zíásklai širokou vědu a jsme současně jedním  s nejdůležitějších partnerů v oblasti oznámení vývozů odpadů v Rakousku.

Jako důvěryhodný partner, Pieringer Gruppe zodpovídá za utilizaci odpadů, recycling a zpracování druhotných surovin pro Vaš konkurenční náskok.

Během spolupráce s naším podnikem můžete vždy počítat s pevnou kvalitou. Ať se jedná o klasickou utilizaci odpadů, odstranění problematických surovin a nebezpečných odpadů nebo zpracování odpadů z různých surovin, takových jako jsou velkorozměrné smetí nebo opotřebované pneumatiky na alternativní paliva – klademe důraz na obchodní styky, které se zakládají na vzájemné důvěře.

Rozsáhlé zkušenosti v utilizaci smetí a obchodu s surovinami, na které se můžete spoléhnout.

Utilizace smetí a zpracování různých průmyslových odpadů na mezinárodní půdě vyžaduje know-how a patřičného průzkumu trhu. Pieringer Group rád pomůže i Vašemu podniku v otázce utilizace odpadů nebo prodeje druhotných surovin. Pošlete nám poptávku online – náš tým rád pomůže.